۹ میلیون خانه بدون اسکلت در کشور - رسانه مجازی نیلسو

۹ میلیون خانه بدون اسکلت در کشور

  • توسط شبنم عزیزی
ac image cq1550563956Wq - ۹ میلیون خانه بدون اسکلت در کشور

رسم غلط ساختمان‌های بنایی همچنان ادامه دارد. همان ساختمان‌هایی که ‌در ساخت اسکلت آن از آجر، بلوک سیمانی، سنگ ‌یا به‌طورکلی از مصالح طبیعی مثل خاک استفاده شده و نکات اجرایی مثل مباحث مقررات ملی در آن‌ها رعایت نشده است. نتیجه این نوع ساختمان‌ها را در زلزله بم دیدیم که بیش از 90 درصد ساختمان‌های آن تخریب شد.

بیشتر بخوانید:

به‌تازگی دبیر کارگروه ملی زلزله وزارت راه و شهرسازی گفته است: از ۲۲میلیون و ۸۰۰هزار واحد مسکونی ساخته‌شده در کشور بالغ بر ۹میلیون واحد مسکونی بدون اسکلت ساخته شده است. منظور از بدون اسکلت، ساختمان‌هایی است که با آجر و بلوک ساختمانی یا با سنگ ساخته می‌شوند و تمام یا بخشی از بارهای قائم به‌وسیله دیوارهای با مصالح بنایی تحمل می‌شوند.

استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان‌ها از گذشته در ایران رواج داشته و کم نیست ساختمان‌های موجود در کشور به‌خصوص در شهرهای کوچک، بخش‌ها، روستاها و بافت‌های فرسوده و قدیمی کلان‌شهرها که از نوع مصالح بنایی است و با هر زلزله و سیلی، ویرانی‌های زیادی به بار می‌آورند.

2507065 - ۹ میلیون خانه بدون اسکلت در کشور

ساخت این سازه‌ها به علت استفاده از مصالح بومی بسیار ارزان‌قیمت است و برای ساخت آن نیاز به تکنولوژی‌های پیشرفته نیست و در مکان‌های دورافتاده هم با حداقل امکانات قابل‌اجراست. به گفته کارشناسان، سازه‌های بنایی به علت سنگینی و چگالی بالا در برابر زلزله مقاومت کمی دارند و به همین دلیل، در ضوابط ساخت‌وساز ساختمان محدودیت تعداد طبقات و شرایط خاصی را برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند.

جالب آنکه ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ارائه‌شده از سوی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان، در ﺳـﺎل 1388، 78 درﺻـﺪ ساختمان‌های ﮐﺸـﻮر (به‌جز ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان) از آﺟﺮ ساخته ‌شده‌اند ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗاًً دارای دﯾﻮارﻫﺎی آﺟﺮی ﺑﺎرﺑﺮ و سقف‌های ﻃﺎق ﺿﺮﺑﯽ هستند، ﻋﻠﺖ اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﮐـﺎرﺑﺮد زیاد، آﺳـﺎن ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮ، حمل‌ونقل ﻣﺘﺪاول، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن هزینه‌ها، ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ فناوری ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ساخت‌وساز و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺼـﻮر ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ نبود ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ وﯾﮋه در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق را می‌توان ﻧﺎم ﺑﺮد. نکته‌ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ساختمان‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﮐـﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺣﺪاث این‌گونه ساختمان‌ها در ﮐﺸﻮر، ﺿﻮاﺑﻂ و دستورالعمل‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ساخت‌وساز، ﭼﻨـﺪان موردتوجه ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ و ساختمان‌های ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻨﺎﯾﯽ اﮐﺜﺮاً در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟـﻪ آسیب‌پذیرند.

بیشترین حجم ساختمان‌های بنایی در استان تهران

 نتایج تحقیق و بررسی کارشناسان و مهندسان از مناطق زلزله‌زده نشان می‌دهند که مشکلات تخریب و آسیب‌های ساختمانی به چندین عامل بازمی‌گردد که مهم‌ترین آن وجود ساختمان‌های بنایی است. یک استاد دانشگاه می‌گوید: 41.5 درصد از ساختمان‌های سطح کشور از مصالح بنایی شکل‌گرفته که یک تهدید است و قطعاً باعث تخریب می‌شود.

ساخت و ساز 1024x636 - ۹ میلیون خانه بدون اسکلت در کشور
بیشترین حجم ساختمان‌های بنایی در استان تهران که شهری با ساخت‌وسازهای مدرن است، وجود دارد

علی گلی در آماری از وضعیت ساختمان‌های شهرهای پرریسک می‌گوید: بیشترین حجم ساختمان‌های بنایی در استان تهران که شهری با ساخت‌وسازهای مدرن است، وجود دارد، همچنین در کرمانشاه 67 درصد سکونت‌های روستایی از نوع بنایی است و بیشترین سازه‌های تخریب‌شده از این جنس بوده است. واحدهای مسکونی استان‌های فارس و یزد هم با مصالح سنتی احداث شده‌اند. همچنین شیراز از آسیب‌پذیرترین شهرها با جمعیت زیاد است، چراکه در این شهر تقریباً میانگین 35 تا 40 درصد از واحدهای مسکونی کم‌دوام هستند و در ساخت 60 درصد از ساختمان‌ها در استان فارس از مصالح بنایی و کم‌دوام استفاده می‌شود. در بخش روستایی اوضاع نگران‌کننده‌تر بوده و 75 درصد از سکونت‌گاه‌ها جزء کم‌دوام‌ها هستند.

ضرورت بهبود عملکرد لرزه‌‌ای ساختمان‌های بنایی

یک کارشناس عمران در این باره معتقد است: ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در سال‌های قبل ساخته ‌شده‌اند بعضاً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺼﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و بی‌اﻃﻼعی آن‌ها از اﺻﻮل ساخت‌وساز، مسائل ﻓﻨﯽ ﻻزم در آن رﻋﺎﯾﺖ نشده ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ هم لحاظ نشده است.

به گفته علیرضا پوراسد، وضعیت بسیاری از ساختمان‌های بلند و به‌اصطلاح ضدزلزله به‌خصوص آن‌ها که در نزدیکی گسل‌ها احداث شده‌اند، بهتر نیست. علاوه بر اینکه بسیاری از ساختمان‌ها و آپارتمان‌های شخصی‌ساز هم با وجود آنکه در ظاهر بر اساس اصول مهندسی ساخته شده‌اند، اما توانایی مقاومت در برابر زلزله‌های شدید را ندارند.

1157170 422 1024x617 - ۹ میلیون خانه بدون اسکلت در کشور
تجارب به‌دست‌آمده از زلزله‌های گذشته نشان از آسیب‌پذیری بالای ساختمان‌های‌ بنایی دارد

این کارشناس عمران با بیان اینکه تجارب به‌دست‌آمده از زلزله‌های گذشته نشان از آسیب‌پذیری بالای ساختمان‌های‌ بنایی دارد، اضافه می‌کند: هرساله تعدادی زلزله ویران‌کننده در کشور حادث می‌شود که عمدتاً کانون این زلزله‌ها در بافت‌‌های روستایی است که به دلیل سنتی بودن ساخت‌وساز در روستاهای ایران و ساخت خانه‌های با مصالح بنایی و همچنین عدم استفاده از علم مهندسی، به ‌وقوع خسارات مالی و جانی فراوانی منجر می‌شود.

به گفته او، مقاوم‌سازی دیوارهای بنایی موجود، با هدف کاهش آسیب‌پذیری و بهبود عملکرد لرزه‌‌ای ساختمان‌های بنایی یک راهکار مناسب و ضروری است، چراکه رفتار ساختمان‌های بنایی نیم اسکلت بدون کلاف با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفتـه بـسیار نامناسب بوده و در حین بارهای لرزه‌ای دچار خسارت‌های عمده‌ جانی و مالی می‌شود. علت این امر، تُردی مصالح بنایی و شکل‌پذیری کم این گروه از ساختمان‌هاست.

قبلی «
بعدی »

اکانت اینستاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید !

دسته‌ها

Footer